Kalite Politikamız

Çevrenin korunması, kalite anlayışının geliştirilmesi, tüketicilerin korunması ve çevre kirliliğinin kontrolüne yönelik ölçümlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuş olan laboratuvarımız, iş hijyen ölçüm ve analizleri konusunda da kapsamını genişleterek çalışan sağlığının korunmasına yönelik olarak;

  • Kaliteli, tarafsız ve üstün teknik hizmet sunan,
  • Çevrenin korunması bilincini yayan, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve meslek hastalıklarının önlenerek çalışan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda  her türlü kurum ve kuruluşla işbirliği yapan,
  • Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojiyi yakından takip eden,
  • Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan,
  • İlgili uluslararası ve ulusal standart ve mevzuatlara uygun olarak her kesime tarafsızlık ve gizlilik ilkesi çerçevesinde hizmet veren,

bir laboratuvar olmayı hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla Kalite Yönetim Sistemini oluşturmuştur.

Laboratuvar Yönetimimiz;

  • Ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak, müşteri talep şartlarına ve verdiğimiz hizmetle ilgili kanun, standart ve yönetmeliklere uygun deney hizmetleri vermeyi,
  • Çevdanış Çevre ve İş Hijyen Laboratuvarı olarak TSE EN ISO/IEC 17025 standardı şartlarının anlaşılarak uygulanmasını ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
  • Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, uluslararası kalite ve standartta hizmet sunmayı ve sürekli gelişerek büyümeyi,
  • Kalite yönetim sistemimiz ile ilgili eğitimli personelle çalışmayı ve kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri uygulamalarını sağlamayı

taahhüt eder.