İş Hijyeni Laboratuvarı

Deney Alanı – Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler2Testing Fields-Tested Materials/Products2 Deney Adı/ Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)/ Testing Method (national, international standards, in-house methods)
İş Hijyeni

Toz Ölçümü

 

Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini

Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Gravimetrik

 

HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni

Gürültü

 

Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti

 

TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni

Gürültü

 

Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi

 

TS EN ISO 9612
İş Hijyeni

Termal Konfor

 

Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi

 

TS EN ISO 7730
İş Hijyeni

Termal Konfor

 

Termal Çevrenin Ergonomisi – WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi ve

PMV ve PPD İndislerine göre Termal Rahatlık Şartların Belirlenmesi

 

TS EN ISO 7243

TS EN ISO 7730

 

İş Hijyeni

Uçucu Organik Bileşikler

 

Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

(Dichlorodifluoromethane, Chloromethane, Bromomethane, Chloroethane, Fluorotrichloromethane, 1-1-Dichloroethene, Dichloromethane-Methylene Chloride, Trans-1-2-Dichloroethene, 1-1 dichloroethane, Cis-1-2-Dichloroethene, Bromochloromethane, Chloroform, 2- 2-Dichloropropane, 1-2-Dichloroethane, 1-1-1 Trichloroethane, 1-1-Dichloro1-Propene, Tetrachloromethane Carbon Tetra Chloride, Benzene, Dibromomethane, 1-2- Dichloropropane, Trichloroethene, Bromodichloromethane, Cis- 1-3 Dichloropropene, Trans-1-3-Dichloropropene, 1-1-2- Trichloroethane, Toluene, 1-3- Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1-2- Dibromoethane, Tetrachloroethene, 1-1-1-2- Tetrachloroethane, Chlorobenzene, Ethylbenzene, M-PXylene, Bromoform, Styrene, 1-1-2-2-Tetrachloroethane, OXylene,1-2-3- Trichloropropane, Isopropylbenzene, Bromobenzene, N-Propylbenzene, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene 1-3-5- Trimethylbenzene, Tert Butylbenzene, 1-2-4-Trimethylbenzene, Sec-Butylbenzene, 1-3- Dichlorobenzene, 1-4-Dichlorobenzene, 4-Isopropyltoluene, 1-2-Dichlorobenzene, N-Butylbenzene, 1-2- Dibromo-3-Chloropropane, 1-2-4- Trichlorobenzene, Hexachloro1-3butadiene, Naphthelene, 1-2- 3-Trichlorobenzene)

Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma

Analiz: Çözücü desorpsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)

 

TS ISO 16200-1
İş Hijyeni Aydınlatma

 

İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü

 

COHSR-928-1 IPG- 039