Çevre ve Analiz Laboratuvarı

Deney Alanı – Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler2Testing Fields-Tested Materials/Products2 Deney Adı/ Name of Test Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)/ Testing Method (national, international standards, in-house methods)
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O₂) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

 

Karbondioksit (CO₂) Tayini

Ölçüm: İnfrared Absorbsiyon Yöntemi

 

TS ISO 12039
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO₂) Kütle Derişiminin Tayini TS ISO 7935
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Azotmonoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azotoksit (NOx) Emisyonlarının Tayini

Elektrokimyasal Hücre Metodu

 

EPA CTM 022
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Sabit Kaynak emisyonları

Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini (20-1000 mg/m³)

 

TS ISO 9096
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Sabit Kaynak Emisyonları – Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³)

 

TS EN 13284-1
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini

Bacharach Yöntemi

 

TS 9503
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi

Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin TayiniL ve S Tipi Pitot Tüpü İle

 

TS ISO 10780
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Rutubet (Nem) Tayini EPA Metot 4
BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini

( ≤ 100 °C baca sıcaklığı için)

 

 

İşletme içi metod

Çevdanış TT.06.31 Rev No:03

 

BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Nem Probu ile Nem Tayini

(≤ 180 °C baca sıcaklığı için)

 

İşletme içi metod

Çevdanış TT.06.35 Rev No:01

 

BACA GAZI

(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Sabit Kaynak Emisyonları -Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini

Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

(Dichlorodifluoromethane, Chloromethane Bromomethane, Chloroethane, Fluorotrichloromethane, 1-1-Dichloroethene / AllylChloride,Dichloromethane Methylene chloride, trans-1-2-Dichloroethene, 1-1-Dichloroethane / Propionitrile, cis-1-2-Dichloroethene / Methacrylonitrile, Bromochloromethane, Chloroform, 2-2-Dichloropropane / Methyl acrylate, 1-2-Dichloroethane, 1-1-1 Trichloroethane, 1-1-Dichloro1-propene, Tetrachloromethane-Carbon tetra chloride, Benzene, Dibromomethane, (1-2 Dichloropropane, trichloroethene, Bromodichloromethane, cis-1-3 Dichloropropene, trans-1-3-Dichloropropene, 1-1-2 Trichloroethane Toluene, 1-3-Dichloropropane, Dibromochloromethane, 1-2-Dibromoethane, Tetrachloroethene, 1-1-1-2 Tetrachloroethane, Chlorobenzene, Ethylbenzene, m-p-Xylene Bromoform, Styrene, 1-1-2-2-Tetrachloroethane, o-xylene, 1-2-3-Trichloropropane, Isopropylbenzene, Bromobenzene, n Propylbenzene 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, 1-3-5-Trimethylbenzenetert-Butylbenzene)

(1-2-4-Trimethylbenzene, sec-Butylbenzene, 1-3-Dichlorobenzene, 1-4 Dichlorobenzene 4-Isopropyltoluene, 1-2-Dichlorobenzene, n-Butylbenzene, 1-2-Dibromo-3-chloropropane, 1-2-4 Trichlorobenzene, Hexachloro1-3 butadiene, Naphthelene, 1-2-3-Trichlorobenzene)

GC-FID Metodu

TSE CEN/TS 13649
İmisyon (Çevre Havası)

 

Askıda Tanecikli Maddenin PM10 Kesrinin Tayini

Gravimetrik Metot

 

EPA 40 CFR 50 App J-M
Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyini (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti

 

TS 9315 ISO 1996-1 ve

TS 9315 ISO 1996-1/T1

 

Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyini (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti

 

TS ISO 1996-2 ve

TS ISO 1996-2/T1

 

Akustik-Gürültü Sesin dışarıda yayılırken azalması

Bölüm:2 Genel Hesaplama Yöntemi

 

TS ISO 9613-2
Akustik-Gürültü Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα, LpA, Lw) Tespiti

 

TS ISO 8297